Zip Films

Pel·lícula “Negro Buenos Aires”, dirigida per en Ramón Térmens.

Disseny de l’art gràfic: Pòster, Pòster per festivals, Guia de venda.