Zip Films

Pel·lícula “The Ungodly”, dirigida per Thomas Dunn

  • Disseny de l’art gràfic: Pòster, caràtules, tanques gran format…
  • Pàgina web oficial